Over 59603
politifake

Spokesmoron Politics


JOHN KERRY- SPOKESMORON FOR THE DEMOCRATS -
JOHN KERRY- DESIGNATED SPOKESMORON OF THE UNITED STATES OF AMERICA -
JOHN KERRY- SPOKESMORON OF THE DEMOCRAT PARTY -
PREV PAGE